มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ T926 ระนอง 3 วัน 2 คืน
Device

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1                                                                                    

                14:00     ท่านลูกค้าเข้าโรงแรมที่พักวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

                07:00     รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ทางโรงแรมจัดให้

                08:00     เดินทางจากที่พักสู่ท่าเรือบางเบน

                09:00     ออกเดินทางสู่ เกาะญี่ปุ่น เกาะหาดทรายสวย

11:30     ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะกำ  รับประทาน อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาด   ทรายขาวละเอียด ถ่ายภาพที่ระลึก หินทะลุรูปร่างแปลกตา สวยงามที่อ่าวเขาควาย

                13:00     เดินทางสู่ เกาะค้างคาว  ดำน้ำดูปะการัง

                14.30     เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

                07:00     รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ทางโรงแรมจัดให้

                09:00     เดินซื้อของฝากในตลาดตัวเมืองระนอง เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ

.

  ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)

  อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)

  ทัวร์ 1 วัน โดย เรือไม้ หรือ เรือหางยาว

  เสื้อชูชีพพร้อมประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น

  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย(ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)

  บริการรถรับ-ส่งไป กลับ

  ทัวร์ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

 

ราคา 3,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  3,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด