มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ Maldives ( 3 วัน 2 คืน)
Device

รายละเอียดโปรแกรม Maldives 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพ - Maldives

         เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เจ้าหน้าที่จะนำท่านลูกค้าเดินทางสู่รีสอร์ท เพื่อ Check-in พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 Maldives - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

         พักผ่อนตามอัธยาศัย (สามารถเดินเล่นรอบเกาะส่วนตัว หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมวิวทะเลสาบในเกาะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร หรือท่านลูกค้าสามารถ จองทัวร์ เสริมต่างๆเพิ่มได้ (โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ของทริปนั้นๆ)

 

วันที่ 3 Maldives - กรุงเทพ

         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Check-out เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

**เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่าและค่าธรรมเนียมต่างๆในสนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองฯลฯและค่าทิปไกด์และคนขับรถ
*** จองก่อนล่วงหน้า 45 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

  ที่พักระดับ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (Thulhagiri Island Maldives)
   อาหารทกมื้อ ไม่อั้น(All Inclusive)
   กิจกรรม ดำน้ำตื้น + อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (ตามวัน และเวลาที่ทัวร์กำหนด)
   บริการรับ-ส่ง (สนามบินมาเล่ - รีสอร์ท) โดยเรือ Speed Boat

** เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโปรแกรมทัวร์
** ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในสนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ และค่าทริปไกด์และคนขับรถ

.

ราคาปกติ  45,555  บาท
ราคาโปรโมชั่น  35,555  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด